6.

Έβγαλε το καθρεφτάκι από την τσάντα της και κοίταξε για τελευταία φορά το σπυρί που είχε βγάλει στο μέτωπό της. Μετά έπεσε στο κενό, φωνάζοντας κάτι που τέλειωνε σε “ία”.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s